Motorolie Verversen

Door regelmatig de olie te verversen wordt de lange levensduur van de motor van uw auto gewaarborgd en levert hij betere prestaties.

Waarom heeft mijn auto motorolie nodig?
Motorolie smeert en beschermt uw motor:

  • Tegen slijtage tijdens koud starten.
  • Tegen corrosie.
  • Tegen oververhitting, door de motor te koelen.
  • Door uw motor schoon te houden.

Wanneer moet de olie worden ververst?
In de handleiding van uw auto vindt u de voorschriften met betrekking tot het verversen van olie. De fabrikant geeft het ideale interval van olieverversing op, aan de hand van de technische prestaties van de olie en de motoreigenschappen. om het rendement en de

Voor voertuigen die voor 2000 gebouwd zijn, adviseren wij de olie iedere 7500 – 15.000 km te verversen. Voor auto’s die na 2000 zijn gebouwd kan dit oplopen tot 15.000 à 30.000 km. om het rendement en de

Onafhankelijk van het soort auto dat u hebt, raden wij aan de olie ten minste een keer per jaar te laten verversen om het rendement en de optimale prestaties van de motor te waarborgen. om het rendement en de

Wanneer u vaak korte afstanden rijdt, kan het echter raadzaam zijn de olie vaker te verversen.

Hoe vaak moet het oliefilter worden vervangen?
Voor auto’s die voor 2000 zijn gebouwd, raden wij aan het filter iedere 7500 à 15.000 km te vervangen.
Bij voertuigen die na 2000 zijn gebouwd moet het oliefilter iedere 15.000 à 30.000 km worden vervangen.
Neem ook hierbij de instructies in de handleiding van uw auto in acht.
Algemeen wordt het filter bij iedere oliewissel vervangen.

Hoe vaak moet ik het oliepeil controleren?
Wij raden aan het oliepeil ten minste een keer per maand of iedere 1000 km te controleren.

Wat is de juiste olie voor mijn auto?
In de handleiding van uw auto vindt u informatie over de typen motorolie die geschikt zijn voor uw auto.

Mag ik verschillende soorten motorolie door elkaar gebruiken?
Ja. Olie die voldoet aan de internationale standaards, mag worden gemengd. Zorg ervoor dat u de minimale, door de fabrikant voorgeschreven kwaliteit aanhoudt.

Wat staat er op het etiket van de olieverpakking?
In de afkortingen ligt belangrijke informatie over het type olie en de kwaliteit besloten. Bijvoorbeeld: Shell Helix Ultra SAE 5W-30.

SAE staat voor “Society of Automotive Engineers”. Deze associatie deelt olietypen in aan de hand van de viscositeit. Er bestaan zes typen winterolie en vijf soorten zomerolie. De letter W staat voor winter. Hoe lager het getal voor de W, des te dunner de olie bij lage temperaturen is. In principe zorgt dit ervoor dat de motor makkelijker start bij koude weersomstandigheden, maar moderne olie kan in beide seizoenen worden gebruikt. Het nummer na de W geeft meer informatie over de dikte van de olie bij hoge temperaturen, dus hoe goed de olie presteert in de zomer of in een werkende motor. In het algemeen kunnen we zeggen dat hoe hoger het SAE-nummer is, hoe hoger de viscositeit (hoe dikker de olie).

Moet ik extra additieven bijvoegen in mijn olie?
Wij raden dit niet aan. We gebruiken uitsluitend olie van topkwaliteit, die alle voor uw motor noodzakelijke additieven al bevat. De prestaties van uw motor kunnen negatief worden beïnvloed door toevoeging van externe additieven.